Marchnaddoedd

Croeso i dudalen y Farchnad! Mae Wrecsam yn adnabyddus am ei marchnadoedd hanesyddol. Marchnad y Bobl oedd y farchnad fwyaf newydd yn Wrecsam pan gafodd ei adeiladu yn y 1980au. Mae gan Wrecsam ddwy farchnad arall; Marchnad y Cigydd a’r Farchnad Gyffredinol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth amdanynt yma.

Oherwydd y datblygiadau presennol ym Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam, mae nifer o’n stondinwyr wedi symud ar draws i Farchnad y Cigydd ac Arcêd y De, Stryt Caer. Mae amrywiaeth o stondinwyr gennym sy’n gwerthu eitemau o garpedi i fferins, o wlân i fleinds. Ar ôl yr holl siopa, gallwch gael tamaid i fwyta yn un o gaffis y farchnad.