Celfyddydau OW

Dewch o hyd i wybodaeth am y gwaith mae tîm Celfyddydau OW yn ei wneud ac unrhyw arddangosfeydd sydd i ddod.

Ewch i OW1516.com i gael gwybodaeth am ein blwyddyn gyntaf yn y lleoliad Stryt Caer newydd. 

Ydych chi’n chwilio am anrheg anarferol neu anrheg i chi’ch hun? Dewch draw i Siop//Shop OW yn 10 Stryt Caer, Wrecsam neu cysylltwch â’r tîm ar 01978 292093. Rydym yn gobeithio agor siop ar-lein yn y dyfodol a byddwn yn cynnwys cynnyrch y mis yma ac ar Facebook, felly cofiwch ddod yn ôl i gael y wybodaeth ddiweddaraf.