Amdanom Ni

Mae Cyngor Wrecsam ac Oriel Wrecsam yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, Wynne Construction a Featherstone Young Architects i ddarparu gofod celfyddydol a diwylliannol newydd i Wrecsam.

Bydd Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam yn agor ym mis Ebrill 2018, cyn hynny byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am beth sy’n digwydd ar yr adeiladu, lle gallwch ddod o hyd i’r stondinwyr marchnad sydd wedi adleoli yn ystod y gwaith adeiladu, pa weithgareddau ac arddangosfeydd sy’n digwydd yn Celfyddydau OW a sut gallwch gymryd rhan.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y gofod cymunedol newydd a bywiog hwn. Croeso i Farchnad y Bobl Oriel Wrecsam   #OWPM

Roedd Cyngor Wrecsam yn llwyddiannus wrth wneud cais am gyllid trwy Raglen Adfywio Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru. Llwyddodd Wrecsam i sicrhau buddsoddiad o £10.5 miliwn gan y rhaglen, a thrwy ddarparu arian cyfatebol, mae wedi derbyn £24 miliwn. Cliciwch ar y logo uchod i ddysgu mwy am Raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru.

 

Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r asiantaeth genedlaethol ar gyfer ariannu a datblygu'r celfyddydau. Eu gweledigaeth nhw yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau’n ganolog i fywyd a lles y wlad. Llwyddodd Cyngor Wrecsam i sicrhau £2.3 miliwn o gyllid i gynllunio a datblygu'r ganolfan gelfyddydol a diwylliannol newydd.

Sarah Featherstone a Jeremy Young yw cyfarwyddwyr y cwmni hwn a sefydlwyd yn 2002 ac sydd wedi darparu nifer sylweddol o adeiladau o safon, gyda chymorth eu tîm dawnus a’u partner, Ed Soden. Mae Featherstone Young wedi arwain y broses ddylunio gyda Chyngor Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y ganolfan newydd.

 

Mae Wynne Construction wedi'u lleoli yng ngogledd Cymru, ac fe gawsant eu penodi fis Awst 2016 i gwblhau gwaith adeiladu'r prosiect. Gan weithio gyda Chyngor Wrecsam a Featherstone Young, maent yn ymrwymo i sicrhau y bydd y gwaith yn cael ei orffen yn 2018. Mae Wynne Construction wedi darparu gwasanaethau arloesol o safon uchel o ran partneriaeth, cynllunio ac adeiladu ar gyfer prosiectau yn y sector cyhoeddus a phreifat.