Tŷ Pawb

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol sydd yn dod â'r celfyddydau a’r marchnadoedd ynghyd yn yr un lle. Mae’r cydfodoli hwn yn dathlu arwyddocâd marchnadoedd yn nhreftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

www.typawb.cymru

Cefnogir y prosiect drwy gyllid Llywodraeth Cymru drwy raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r lleoliad newydd wedi’i ddylunio gan Featherstone Young Architects ac mae’n cael ei ddatblygu gan Wynne Construction. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y partneriaid.